Cene

Cene izrade web stranica zavise od vrste sajta, broja strana i konkretno Vaših želja i potreba. Svaki sajt je drugačiji i vreme potrebno za izradu sajta se razlikuje od projekta do projekta.


Ako Vam je porteban manji sajt onda ćete proći jeftino.

Ukoliko želite veći sajt, ili sajt sa više dodataka i tome slično, možemo stupiti u kontakt da bi se dogovorili oko cene izrade sajta i toga šta konkretno želite.